Truyện cười: Lý do biết là Việt Nam

Một đoàn tàu xuyên quốc gia đi qua tất cả các nước trên thế giới. Trên tàu có một vị giáo sư bảo rằng cứ đi qua đất nước nào ông ta không cần nhìn cũng biết mà chỉ cần thò tay ra ngoài cửa sổ. Mọi người không tin bảo ông ta làm thử.
– Nóng quá đi mất! Chắc chắn là California của Mỹ rồi”.

Mọi người hết sức ngạc nhiên vì lúc đó đúng là đoàn tàu đang đi qua California thật nhưng vẫn chưa tin lắm. Khoảng vài tiếng sau ông ta lại thò tay ra ngoài và bảo:

– Chà! Lạnh thật đấy! Đã đến Matxcova rồi!!

Nửa ngày sau ông ta lại thò tay ra cửa sổ rồi rụt vào nói:

– Đúng đây là Việt Nam rồi!

Lúc này mọi người mới tin và hỏi sao ông biết, giáo sư đáp:

– Mất cái đồng hồ đeo tay rồi!

– !!!

Xem thêm: