Lý do chép phạt

Có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành. Thầy hỏi:

– Cậu có người yêu chưa?

Sinh viên 1:

– Dạ chưa ạ!

Trong giờ kiểm tra bài cũ thầy giáo đi một vòng quanh lớp thấy có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành bài tập. Thầy giáo hỏi một nam sinh viên:

– Cậu có người yêu chưa?

Anh sinh viên rất ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng vẫn trả lời:

– Dạ chưa ạ!

– Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 5 lần nhé.

Thầy quay sang hỏi tiếp người khác:

– Em có người yêu chưa?

Sinh viên được hỏi hớn hở đáp:

– Dạ em có rồi thầy ạ!

– Có rồi thì bảo người yêu chép phạt cùng, 10 lần nhé!

Thầy giáo đi đến cuối lớp hỏi một sinh viên khác:

– Cô có người yêu chưa?

Cô sinh viên ấp úng:

– Dạ, em mới chia tay hôm trước thưa thầy!

– Mới chia tay không có việc gì làm, về chép phạt 7 lần cho bớt rảnh rỗi nhé!

– @@

Xem thêm: