Tranh vui: Khám mắt

Một bệnh nhân đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ khám mắt cho mình…

 

Khám mắt

Khám mắt

 

Khám mắt

Khám mắt

 

Khám mắt

Khám mắt

 

Khám mắt

Khám mắt

 

Xem thêm:

Truyện cười siêu bựa.

– Truyện cười: Xin đại sư lời khuyên.

– Tranh vui: Em thích gì anh cũng chiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − three =